Képzés

A magyarországi képzés 4 félévből, 240 órából áll, mely előadásokat, irodalom-feldolgozást és az utolsó félévben szupervíziós munkát foglal magában.

A találkozások egy félévben 5 alkalommal, átlagosan 3 hetente történnek. Az első csoport 2008 májusában indult, a második 2010 szeptemberében, a harmadik 2014 őszén, a negyedik pedig 2018. első félévében (az MPPPOT égisze alatti első képzés). Új csoport indul 2020. első félévében!

A képzés 4 féléves, az első félév programját a Semmelweis Egyetem 50 kredit pontra akkreditálta (akkreditációs szám: SE-TK/2020.I./00120). A következő félévek akkreditációját is kérvényezzük a megfelelő időben, melyet reményeink szerint a későbbiekben is megkapunk.

A pszichoanalitikus elméleti alapokon nyugvó pszicho-edukatív eljárást Dr. Hidas György és Dr. Raffai Jenő dolgozta ki, módszertana épít a várandósság időszakában spontán megjelenő lelki áttetszőségre és személyiségfejlődési potenciálra. A szülőségre való felkészülést támogató lehetőség, melynek jelentősége, tapasztalatok szerint, a stressz csökkentésében és az anyai kompetencia fejlesztésében rejlik és létjogosultsága elsősorban a prevencióban van. A képzés célja: már felsőfokú diplomával rendelkező (orvos, pszichológus, perinatális szaktanácsadó) kapcsolatanalitikusok képzése, akiknek feladata a természetszerűen meglévő, biológiailag megalapozott, kapcsolat elmélyítésén keresztül, segíteni az édesanyák és magzataik közötti minél harmonikusabb összehangolódást, a várandósság – mint normatív krízis – során jelentkező distresszel való megküzdést, igény szerint támogatni a gyermeket váró párt, családot. A képzésen előadás és szemináriumi munka formájában feldolgozásra kerülnek a pre- és perinatális időszakra jellemző egészséges élettani és lélektani folyamatok és azok elakadásai során fellépő nehézségek, komplikációk. A kapcsolatanalitikus jelölteknek a tudományos ismeretek elsajátításával párhuzamosan kívánatos kialakítaniuk egy interdiszciplinaritást ötvöző szemléletet, melynek fókuszában a magzat, az anya és az apa áll, különös figyelemmel a transzgenerációs beágyazottságra a tágabb családba, társadalomba. El kell sajátítaniuk a KA módszertanát, s képesnek kell lenniük azt a gyakorlatban alkalmazni. A csoportmunka folyamán önismereti vonatkozású tapasztalatokkal gazdagodnak, a saját pre és perinatális időszakukat illetően, illetve saját gyakorlati munkájukhoz szupervíziót és konzultációs lehetőséget kapnak. Tisztában kell lenniük saját kompetenciáikkal és az alapképzettségüket kiegészítő KA technikát saját kompetencia határaikon belül alkalmazhatják. A képzés 4 féléven keresztül 120 órás elméleti és módszertani felkészülést biztosít, félévente vizsgával, illetve 30 óra kötelező csoportos szupervízióval zárul. Kapcsolatanalitikusi tanúsítványt kap, aki az elméleti és módszertani ismeretekből sikeresen levizsgázik, igazolja a 30 órás szupervízión való részvételt, valamint a szupervízió befejezésétől számított 1 éven belül két saját esetet bemutat, megvéd. A képzés a belépő végzettségi szintjét nem emeli, a továbbképzést sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak, amelyben a „Kapcsolatanalitikus” megnevezés van feltüntetve.

A jelentkezés határideje 2020. 01. 31. motivációs levéllel, szakmai önéletrajzzal. A jelentkezés elfogadásáról febr. 10-ig mindenkit értesítünk.

Jelentkezés:

Hadházi Éva PhD + 36 30 2805320 ahadhazi@enternet.hu

Dr. Somkövi Ágnes +36 30 6110121 drsomkovi@gmail.com