Képzés

A magyarországi képzés 4 félévből, 240 órából áll, mely előadásokat, irodalom-feldolgozást és az utolsó félévben szupervíziós munkát foglal magában.

A találkozások egy félévben 5 alkalommal, átlagosan 3 hetente történnek. Az első csoport 2008 májusában indult, a második 2010 szeptemberében, a harmadik pedig 2014 őszén. Új csoport indult 2018. első félévében!

A képzés 4 féléves, az első félév programját a Semmelweis Egyetem 40 kredit pontra akkreditálta. Akkreditációs szám: SE-TK/2018.I./00109

A következő félévek akkreditációját is kérvényezzük a megfelelő időben, melyet reményeink szerint a későbbiekben is megkapunk. A tanfolyamot a további akkreditáció elnyerésétől függetlenül megtartjuk.

A pszichoanalitikus elméleti alapokon nyugvó eljárást Dr. Hidas György és Dr. Raffai Jenő dolgozta ki, módszertana épít a várandósság időszakában spontán megjelenő lelki áttetszőségre és személyiségfejlődési potenciálra. A szülőségre való felkészülést támogató lehetőség, melynek jelentősége, tapasztalatok szerint, a stressz csökkentésében és az anyai kompetencia fejlesztésében rejlik és létjogosultsága elsősorban a prevencióban van. A képzés célja: már diplomával rendelkező (orvos, pszichológus, perinatális szaktanácsadó) kapcsolatanalitikusok képzése, akiknek feladata a természetszerűen meglévő, biológiailag megalapozott, kapcsolat elmélyítésén keresztül, segíteni az édesanyák és magzataik közötti minél harmonikusabb összehangolódást, a várandósság – mint normatív krízis – során jelentkező distresszel való megküzdést, igény szerint támogatni a gyermeket váró párt, családot. A képzésen előadás és szemináriumi munka formájában feldolgozásra kerülnek a pre és perinatális időszakra jellemző egészséges élettani és lélektani folyamatok és azok elakadásai során fellépő nehézségek, komplikációk. A kapcsolatanalitikus jelölteknek a tudományos ismeretek elsajátításával párhuzamosan kívánatos kialakítaniuk egy interdiszciplinaritást ötvöző szemléletet, melynek fókuszában a magzat, az anya és az apa áll, különös figyelemmel a transzgenerációs beágyazottságra a tágabb családba, társadalomba. El kell sajátítaniuk a KA módszertanát, s képesnek kell lenniük azt a gyakorlatban alkalmazni. A csoportmunka folyamán önismereti vonatkozású tapasztalatokkal gazdagodnak, a saját pre és perinatális időszakukat illetően, illetve saját gyakorlati munkájukhoz szupervíziót és konzultációs lehetőséget kapnak. Tisztában kell lenniük saját kompetenciáikkal és az alapképzettségüket kiegészítő KA technikát saját kompetencia határaikon belül alkalmazhatják. A képzés 4 féléven keresztül elméleti és módszertani felkészülést biztosít, félévente vizsgával zárul. Kapcsolatanalitikusi bizonyítványt kap, aki az elméleti és módszertani ismeretekből sikeresen levizsgázik, valamint a tanfolyam befejezésétől számított 1 éven belül két saját esetet bemutat, megvéd.
A képzés péntekenként zajlik, félévente 30 óra, 5 nap. A képzés díja 90000 Ft/ félév.
A képzés a belépő végzettségi szintjét nem emeli, a továbbképzést sikeresen elvégzők tanusítványt kapnak, amelyben a „Kapcsolatanalitikus” megnevezés van feltűntetve.

Jelentkezés (a jelentkezési határidő 2018.01.31-én lejárt!):

Hadházi Éva PhD +36302805320 ahadhazi@enternet.hu
Dr. Somkövi Ágnes +36303114537 drsomkovi@gmail.com

Életképek a mostani képzésről:

dav

sdr

dav

dav

Andrek Andrea ad elő az Apává válásról, az apaság pszichológiájáról (pszichológus, ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék, Perinatális Szaktanácsadó Szakirányú Továbbképzés)

Dr. Bödecs Péter 2018. november 16-án tartott előadást a képzésben résztvevőknek.

A nemzetközi képzés Központja Heidelbergben van, az ottani Pszichoanalitikus Intézetben.

A képzés kétéves posztgraduális, akkreditált kurzus formájában folyik.

Eddigi résztvevők:

Ausztriából, Svájból, Németországból, Olaszországból, Belgiumból. Kétféle honlapon lehet tájékozódni a képzésről: www.isppm.de és www.bindungsanalyse.de

A nemzetközi képzés tematikája:

Irodalomfeldolgozás nincs, azzal mindenki kötelezően otthon foglalkozik.

Ez alapfeltétele a képzésnek.

A hangsúly a praxison, a rutin megszerzésén és a szupervízión van.

Havonta egy alkalommal, 6 elméleti és 12 szupervíziós hétvégét foglal magában.

Tematika:

1. Bevezetés a prenatális pszichológiába és a kapcsolatanalízisbe.

2. Az első interjú.

3. A kapcsolatanalízis keretfeltételei.

4. A kapcsolatanalízis elmélete és technikája.

5. A kapcsolatanalízis elmélete és technikája. Kazuisztika.

6. A befejező 9 órás program.

7. Minimum 12 szupervíziós hétvége.

A minősítés elnyeréséhez két befejezett eset ismertetése szükséges.


Comments & Responses

Vélemény, hozzászólás?