Képzés

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!

A magyarországi Hidas-Raffai anya-magzat kapcsolatanalitikus képzés újabb csoportja 2024. első félévében, azaz februárban indul a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság (MPPPOT) égisze alatt.
A képzés 4 féléves, az eddigiekhez hasonlóan, a képzés akkreditációját fél évente kérvényezzük a Semmelweis Egyetemen.
A jelentkezés határideje 2023. 06. 30. Jelentkezni a képzésre motivációs levéllel, szakmai önéletrajzzal lehet. A jelentkezők értesítést kapnak a felvételi elbeszélgetés időpontjáról.
Jelentkezés:
Hadházi Éva PhD + 36 30 2805320 hadhazi.e@gmail.com
Dr. Somkövi Ágnes +36 30 6110121 drsomkovi@gmail.com

A képzésről:
A pszichoanalitikus elméleti alapokon nyugvó pszicho-edukatív eljárást Dr. Hidas György és Dr. Raffai Jenő dolgozta ki, módszertana épít a várandósság időszakában spontán megjelenő lelki áttetszőségre és személyiségfejlődési potenciálra. A szülőségre való felkészülést támogató lehetőség, melynek jelentősége, tapasztalatok szerint, a stressz csökkentésében és az anyai kompetencia fejlesztésében rejlik és létjogosultsága elsősorban a prevencióban van. A képzés célja: már felsőfokú diplomával rendelkező (orvos, pszichológus, perinatális szaktanácsadó) kapcsolatanalitikusok képzése, akiknek feladata a természetszerűen meglévő, biológiailag megalapozott, kapcsolat elmélyítésén keresztül, segíteni az édesanyák és magzataik közötti minél harmonikusabb összehangolódást, a várandósság – mint normatív krízis – során jelentkező distresszel való megküzdést, igény szerint támogatni a gyermeket váró párt, családot. A képzésen előadás és szemináriumi munka formájában feldolgozásra kerülnek a pre- és perinatális időszakra jellemző egészséges élettani és lélektani folyamatok és azok elakadásai során fellépő nehézségek, komplikációk. A kapcsolatanalitikus jelölteknek a tudományos ismeretek elsajátításával párhuzamosan kívánatos kialakítani egy interdiszciplinaritást ötvöző szemléletet, melynek fókuszában a magzat, az anya és az apa áll, különös figyelemmel a transzgenerációs beágyazottságra a tágabb családba, társadalomba. Fontos elsajátítaniuk a KA módszertanát, s képesnek kell lenniük azt a gyakorlatban alkalmazni. A csoportmunka folyamán önismereti vonatkozású tapasztalatokkal gazdagodnak, a saját  pre és perinatális időszakukat illetően, illetve saját gyakorlati munkájukhoz szupervíziót és konzultációs lehetőséget kapnak. Tisztában kell lenniük saját kompetenciáikkal és az alapképzettségüket kiegészítő KA technikát saját kompetencia határaikon belül alkalmazhatják. A képzés 4 féléven keresztül 120 órás elméleti és módszertani felkészülést biztosít, félévente vizsgával, illetve 30 óra kötelező csoportos szupervízióval zárul. Kapcsolatanalitikusi tanúsítványt kap, aki az elméleti és módszertani ismeretekből sikeresen levizsgázik, igazolja a 30 órás szupervízión való részvételt, valamint a szupervízió befejezésétől számított 1 éven belül két saját esetet bemutat, megvéd. A képzés a belépő végzettségi szintjét nem emeli, a továbbképzést sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak, amelyben a „Kapcsolatanalitikus” megnevezés van feltüntetve.